03_2018/slide2.jpg

Booking quảng cáo

Booking
Cùng với sự phát triển nhanh của Youtube và Facebook, TVC quảng cáo không chỉ được chiếu trên truyền hình mà chúng còn được lan tỏa trên các kênh truyền ...
Sản xuất TVC
Với hơn 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Quảng cáo- Truyền Thông chúng tôi luôn nghiên cứu tìm hiểu những khó khăn mà nhiều doanh nghiệp sản xuất ...