Cùng với sự phát triển nhanh của Youtube và Facebook, TVC quảng cáo không chỉ được chiếu trên truyền hình mà chúng còn được lan tỏa trên các kênh truyền thông xã hội, đây chính là phương thức tiếp cận khách hàng nhanh và hiệu quả. Đồng thời, đây cũng là phương thức xây dựng thương hiệu doanh nghiệp hiệu quả, một TVC có nội dung độc đáo ấn tượng sẽ được người xem quan tâm và nhớ mãi về thông điệp cũng như thương hiệu đi cùng.